Sue Jackson

Sue is auteur als Flow Expert, sportpsycholoog, leraar mindfulness-meditatie en sportliefhebber.

Sue is een expert in flow en de toepassing ervan op excellente prestaties. Sue is betrokken geweest bij de psychologie van Flow sinds zij begin jaren negentig promoveerde op flow bij topsporters. Sue’s werk in Flow heeft geholpen om deze optimale psychologische toestand begrijpelijk en toegankelijker te maken voor alle niveaus van performers, van amateurs tot Olympische kampioenen. Sue heeft Flow uitvoerig onderzocht, met behulp van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen. Met haar mentor en de oprichter van Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, schreef Sue het populaire boek over Flow voor atleten en coaches, Flow in Sports; The keys to Optimal Experiences and Performances. Sue heeft daarnaast uitgebreide gepubliceerd over flow en werkt al vele jaren in academische posities in de sport- en bewegingspsychologie. Sue heeft een reeks Flow Scales ontwikkeld, die toepasbaar zijn in een breed scala aan omgevingen. Sue is een volwaardig lid van de Australian Psychological Society (APS) en lid van het college van sport- en bewegingspsychologen van de APS. Naast haar werk op het gebied van psychologie, is Sue een yoga- en meditatieleraar en heeft ze training gevolgd in verschillende psychologische benaderingen die het belang van mindfulness benadrukken. Dit omvat acceptatie- en commitmentstherapie (ACT) en Integrative Restoration (iRest) Yoga Nidra. Mindfulness biedt een geweldige vaardigheid voor het faciliteren van flow, en Sue biedt consultatie, coaching en workshops in zowel mindfulness als Flow. Sue’s coaching en advisering aan individuen en groepen omvat een focus op de volgende gebieden: het ontwikkelen van aandacht en aandacht op dit moment, het afstemmen van het leven op ge├»dentificeerde waarden, het bereiken van excellente prestaties en het vinden van Flow in Leven.